wintrich

Wintrich

Geschiedenis

Vindriacum - een Keltische dorp

“Vintriacum” was de Romeinse naam voor de Keltische nederzetting, met een verwijzing naar wijn in de eerste lettergreep.  De uitgang “-ich” (Wintrich) in dorpsnamen komt uit het Keltische “-iacum”. De Keltisch-Romeinse naam “Vindriacum” betekent dus zoveel als “wijnbouwersdorp”. Vakwerkhuizen, nauwe kronkelige steegjes en oude wijnbouwershuizen zijn getuigen van deze historische traditie.

Zowel Kelten, Romeinen als Franken hadden reeds nederzettingen op het gebied van de huidige gemeente.

De officiële oorkonde, uitgereikt onder Keizer Otto, dateert van 966. Maar het huidige Wintrich en zijn omgeving zijn reeds veel langer bewoond. Dat blijkt oa uit de vele archeologische vondsten uit de Keltische periode.

Wie uitgebreide informatie over de lange en boeiende geschiedenis van Wintrich wil, verwijs ik graag naar de Duitstalige bladzijden op de webstek onder “Geschichte”.